ایران در زمان قاجار وارد عصر جدیدی شد و تحولات زیادی رخ داد. در زمان قاجار شاهد تحکیم پایه های دولت نوین ایران بودیم و شروع روابط اداری با اروپایی ها بود. گروه لنز پارس مگ عکس هایی ناب از احوالات آن دوران ایران را برایتان جمع آوری نموده است.

ناصرالدین شاه - ایران در زمان قاجار

مختصری از ایران در زمان قاجار

فتحعلی‌خان از ایل اشاقه‌باش بود که برای اولین بار بزرگ‌ترین منصب نظامی یعنی سپهسالاری طهماسب دوم صفوی را به دست آورد. او سرانجام به دست نادر کشته شد.

محمدحسن خان از آشفتگی ایران بعد از مرگ نادرشاه استفاده کرد و در شمال ایران قدرت را به دست گرفت. در این زمان محمدحسن خان سه دشمن اصلی داشت؛ احمدخان ابدالی، کریم خان زند و آزاد خان افغان.

عکس جیران - ایران در زمان قاجار

ناصرالدین شاه در فرنگ - ایران در زمان قاجار

مردم در زمان قاجار - ایران در زمان قاجار

ناصر شاه - ایران در زمان قاجار

شاه قاجار - ایران در زمان قاجار

بازار قدیم - ایران در زمان قاجار

مظفرالدین شاه - ایران در زمان قاجار

احمد خان ابدالی که به‌منظور تسخیر خراسان و استرآباد به این حدود لشگر کشیده بود، بالاخره مغلوب محمدحسن خان شد. آزاد خان افغان نیز از محمدحسن خان شکست خورد و به‌طور موقت آذربایجان به تصرف قاجارها درآمد.

محمدحسن خان پسر خود، آقا محمدخان را به‌طور موقت به حکومت آذربایجان گماشت و این نخستین تجربه حکومت آقامحمد خان بود. آخرین دشمن محمدحسن خان، کریم خان زند بود.

او در سال ۱۱۷۲ هجری قمری در جنگ اشرف از سپاهیان کریم خان شکست خورد و توسط یکی از افراد ایل یوخاری باش قاجار به قتل رسید و پسران او به اسارت خان زند درآمدند.

همسر عقدی ناصرالدین شاه - ایران در زمان قاجار

معیشت مردم در زمان قاجار - ایران در زمان قاجار

انیس الدوله - ایران در زمان قاجار

زنان همسرای قاجار - ایران در زمان قاجار

عکس دربار شاه - ایران در زمان قاجار

کریم خان زند، پسران محمد حسن خان قاجار یعنی حسین قلی‌خان و آقا محمد‌خان را در دربار خود در شیراز نگاه داشت. بعد از مدتی، کریم‌خان زند، حسین‌قلی‌خان را به حکومت دامغان گماشت.

او در آنجا بر علیه ولی‌نعمت خود قیام کرد و عنوان جهانسوز شاه را اختیار کرد. حسین قلی‌خان را نخستین شاه بی تاج و تخت قاجار می‌دانند. بعد از زد و خوردهایی که بین سپاه زند و حسینقلی‌خان رخ داد، قاجارها شکست خوردند و حسین قلی‌خان به دست اطرافیانش کشته شد.

زن قاجار - ایران در زمان قاجار

عکس جیران - ایران در زمان قاجار

دوران قاجار - ایران در زمان قاجار

شاه و همسرانش - ایران در زمان قاجار

سکه قاجار - ایران در زمان قاجار

شیطونی زنان حرمسرا - ایران در زمان قاجار

کاخ ناصرالدین شاه - ایران در زمان قاجار

دربار - ایران در زمان قاجار

مردم عادی در زمان قاجار - ایران در زمان قاجار

عکس ولیعهد ناصرالدین شاه - ایران در زمان قاجار

مادر ناصرالدین شاه - ایران در زمان قاجار

مهد اولیا - ایران در زمان قاجار

اولین شاه قاجار که بود؟

اولین شاه قاجار و موسس این سلسله، آقامحمد‌خان قاجار بود. او با تلاش بسیار توانست سلسله قاجاریه را تشکیل دهد و به‌دلیل نداشتن جانشین، برادرزاده او فتحعلی خان قاجار جانشین وی شد. مهم‌ترین حادثه دوره فتحعلیشاه قاجار، دو دوره جنگ‌های ایران و روس است که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

محمد شاه قاجار، جانشین فتحعلیشاه شد و بعد از محمدشاه، ناصرالدین شاه روی کار آمد. ناصرالدین شاه قاجار در حدود ۵۰ سال حکومت کرد. مهم‌ترین حوادث دوره ناصرالدین شاه، امتیازاتی است که به دولت‌های خارجی واگذار شد.

عکس تاجی همسر ناصرالدین شاه - ایران در زمان قاجار

سفر خارجی شاه - ایران در زمان قاجار

میرزا آقاخان نوری - ایران در زمان قاجار

شاه و نوکران - ایران در زمان قاجار

زنان دربار شاه - ایران در زمان قاجار

خاندان قاجاریه - ایران در زمان قاجار

فلک بستن - ایران در زمان قاجار

معاهدات مهمی نیز در این دوره بین ایران و کشورهای خارجی بسته شد. بعد از ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه حاکم شد. امضای فرمان مشروطه، مهم‌ترین واقعه این عصر بود.

با روی کار آمدن محمدعلی شاه قاجار، مجلس به توپ بسته شد و مشروطه از ایران رخت بربست و سرانجام با روی کار آمدن احمدشاه، طومار سلسله قاجاریه در سال ۱۳۴۳ هجری قمری در هم پیچیده شد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱۹ رای

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید